تماس با مدیریت وبلاگ
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 15:16
مرتضی اکبری ونه آباد

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی(گرایش بازاریابی)

دبیر و هنر آموز :

حسابداری و امور اداری و بازرگانی آموزش و پرورش اهر

استاد دانشگاه های:

 آموزشکده فنی تبریز- آزاد اهر- آزاد کلیبر- آزاد هوراند- پیام نور مشکین- پیام نور اهر

آدرس ایمیل:

 mor_akbari@yahoo.com

با تشکر از استاد ارجمند آقای احمد عاقلی که اکثر مطالب این وبلاگ از موضوعات وبلاگ او انتخاب شده است.


وظایف مدیریت شهری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 19:40

یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید. از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد. بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است در حالیکه دومی بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها. بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

 1. آماده سازی زیرساخت‌های اساسی برای عملکرد کارآمد شهرها
 2. آماده سازی خدمات لازم برای توسعه منابع انسانی، بهبود بهره وری و بهبود استاندارد‌های زندگی شهری
 3. تنظیم فعالیت‌های تاثیرگذار بخش خصوصی بر امنیت، سلامتی و رفاه اجتماعی جمعیت شهری
 4. آماده ساختن خدمات و تسهیلات لازم برای پشتیبانی فعالیت‌های مولد و عملیات کارآمد موسسه‌های خصوصی در نواحی شهری
 5. برنامه ریزی استراتژیک

وظایف کنونی مدیریت شهری (صرف نظر از تنوع و اختلاف در نظامهای اجتماعی و سیاسی گوناگون)، تنها محدود به مواردی از قبیل برنامه ریزی، خدمات رسانی، مدیریت فرهنگ محلی، انجام پروژه‌های عمرانی و... نمی‌شود. بلکه جهت دهی فعالیتهای شهری و ترسیم چشم انداز شهر در راستای دستیابی به توسعه پایدار از جمله مهمترین وظایف مدیران شهری به شمار می‌رود. یک مدیر شهری باید بتواند در دنیای رقابتی نقاط قوت و ضعف شهر خود را شناخته و درصدد تقویت مزایای رقابتی آن برآید.

از این رهگذر است که شهر می‌تواند نقطه قابل اتکایی در شبکه جهانی شهرها بیابد و کارکردهای خود را در نظام سرمایه داری بین الملل بهبود بخشد.

بدین ترتیب «مدیر شهری» با «مدیر شهرداری» تفاوتهای بسیار دارد چه اینکه اولی مسئول ارتقای قابلیت‌ها و توانمندی‌های شهر و شهرنشینان است. در حالیکه دومی، بیشتر مجری است و پاسخگویی آن تنها محدود به نحوه عملکرد است و نه نتایج و پیامدها.

بسیاری، معتقدند که جامعه آینده، جامعه‌ای شهر نشین خواهد بود. بنابراین، شهرها به جای این که مکان‌هایی بی ثمر برای سرمایه گذاری اقتصادی یا تراکم کارگران بیکار با انبوه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشند؛ باید که به مراکز رشد و پویایی اقتصادی و اجتماعی، در چارچوب ملی، بدل شوند. این مراکز، باید که آفرینشگر فرصتهایی ارزنده برای رفاه و توسعه نه تنها جمعیت ساکن در آن، بلکه جمعیت تمامی کشور باشد.

امروزه، شهرها از دو جنبه اهمیت یافته‌اند: یکی بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم، دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.

شهرهای بزرگ را می‌توان، یک سازمان بزرگ دانست. در این سازمان، مجموعه‌ای از نهادها و شیوه‌ها، در تعامل برای دستیابی به اهداف هستند. امروزه، مشارکت و تعامل، مفاهیمی محوری در مدیریت شهری اند. مدیریت شهری می‌کوشد تا بین نهادهای عمومی، خصوصی و مدنی، رقابت و توازن ایجاد کند. همچنین، می‌کوشد تا بین سه وجه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تعادل و هماهنگی فراهم نماید تا زمینه‌های پیدایی شهر یکپارچه را فراهم کند.

مفهوم حکمرانی پیچیده ومناقشه برانگیز است. پیش از آنکه به حکمرانی خوب بپردازیم باید دید که حکمرانی چیست؟ از نظر برنامه توسعه سازمان ملل متحد حکمرانی عبارتست از ((استفاده از اختیارات قانونی در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی و مدیریتی (اجرایی) برای اداره امور کشور در همه سطوح آن. حکمرانی در بر گیرنده سازو کارها، فرایندها و نهادهایی است که از طریق آنها شهروندان منافع خود را مطالبه می‌نمایند، حقوق قانونی خود را می‌طلبند و اختلافات خود را حل وفصل می‌نمایند.))[۴]

اضافه شدن لغت «خوب» سبب پیچیده تر شدن اوضاع می‌گردد. افراد، سازمانها، حکومتها و حاکمان حوزه شهری هر کدام با توجه به منافع و تجارب خود اقدام به ارائه تعریفی از حکمرانی خوب می‌نمایند. از دیدگاه کمیته اسکان سازمان ملل متحد، برنامه ریزی استراتژیک و فرایند تصمیم گیری فراگیر کلید‌های اصلی در حکمرانی خوب و پایدار در شهرها به شمار می‌روند. از نظر این کمیته: ((حکمرانی شهری مجموعه‌ای از افراد، نهادها، بخش عمومی و خصوصی است که امور شهر را برنامه ریزی کرده و اداره می‌نمایند. در واقع فرایندی مستمر از تطبیق و همسو سازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروههاست. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیر رسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است. حکمرانی شهری پیوندی نا گسستنی با رفاه شهروندان دارد. حکمرانی خوب شهری باید شهروندان را در دسترسی به مزایای شهروندی یاری رساند.))

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید.

حکمرانی خوب دارای ۸ مؤلفه اصلی است. این مؤلفه‌ها عبارتند از مشارکتی بودن، اجماع محوری، پاسخگویی، شفافیت، مسؤلیت پذیری، کارایی و اثر بخشی، جامعیت و عدم تبعیض میان شهروندان و نهایتاً حاکمیت قانون. حکمرانی خوب تضمین کننده کمینه شدن فساد، احترام به نظر اقلیتها و اقشار آسیب پذیر در انجام تصمیم گیری است. همچنین حکمرانی خوب در قبال نیازهای کنونی و آینده جامعه مسؤل است حکمرانی خوب در حکم محور اصلی فعالیتهایی است که در جهت افزایش مصالح عامه جامعه صورت می‌پذیرند. برنامه توسعه سازمان ملل متحد[۳] ویژگیهایی را برای حکمرانی خوب برمی شمارد که از آن جمله به موارد زیر می‌توان اشاره کرد:

مشارکت شهروندان در فرایند سیاستگذاری احترام به حاکمیت قانون که بسترساز مدیریت بی طرفانه و عادلانه امور است شفافیت، که زیربنای آن جریان آزادانه اطلاعات است پاسخگویی که بوسیله آن دولت، بخش خصوصی و دیگر نهادها و سازمانهای عمومی و خصوصی خود را در قبال آحاد مردم پاسخگو بدانند


اهداف مدیریت شهری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 19:39
 1. ارتقای شرایط کار و زندگی همه جمعیت شهر با توجه به افراد و گروه‌های کم درآمد
 2. تشویق توسعه اقتصادی و اجتماعی پایدار
 3. حفاظت از محیط کالبدی شهر

مدیریت شهری در جهان معاصر
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 19:37

سازمان ملل متحد، برای ارتقای مدیریت شهری و ارتقای مردمسالاری، بر پاره‌ای از موضوعها و اولویتها تاکید ویژه دارد که عبارتند از:

 • بازنگری در جایگاه و کارکردهای دولت
 • تلاش برای تعیین راهبردهای شهر با مشارکت نهادها و شهروندان
 • شفافیت کارکرد مالی در تمام سطوح
 • جریان آزاد اطلاعات، به عنوان لازمهٔ شفافیت و مشارکت
 • تأکید بر جایگاه رهبری مدیریت شهری
 • وجود ضابطه‌های اخلاقی برای رفتار مدیریت شهری

برنامه ریزی اجتماعی، از دهه ۱۹۶۰ میلادی رواج یافت. در آن دهه، دولت و مدیران شهرهای بزرگ دریافتند که ناآرامی‌های اجتماعی مانند قومی، نژادی و طبقاتی؛ تهدیدی برای پایداری اقتصادی و سیاسی در شهرها است. از اینرو، مقوله برنامه ریزی اجتماعی، اقبال و رواج یافت. در واقع، برنامه ریزی اجتماعی، به عنوان نشانه‌ای از برابری طلبی و مشارکت جویی دولت و مدیران شهر، تفسیر شد. (رمضانی خورشیددوست، ۱۳۸۲، ۳۸ – ۴۱)

با این حال نقطه شروع مدیریت شهری به معنای نوین آن را بایستی در تحولات دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی جست. در این زمان و پس از دوره رکود نسبی دهه ۸۰ مضامین و مفاهیم جدیدی در ارتباط با نقش و وظایف دولتها به وجود آمد و دولت رفاهی که در دهه ۷۰ ناکارآمدی خود را در مواجهه با رخدادهای جاری در زمینه‌های فنی و اجتماعی نشان داده بود جای خود را به دولت حداقلی داد و دولتهای محلی در پرتو مدیریت نوین دولتی به توانمندساز بدل شدند. فرایند تمرکززدایی نیز در تبدیل مدیریت شهری به یک فعالیت قدرتمند و داراری اختیارات قانونی سرعت بخشید. در گام اخر تحلیل اندیشه‌های پوزیتویستی در مقابل تفکرات انتقادی و ساختگرایانه در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی و شکست راه حلهای همسان در نقاط مختلف که از روی نمونه‌های غربی الگو برداری شده بودند (به عنوان نمونه طرحهای اقتصادی در امریکای لاتین) و تأکید بر حل مشکلات به صورت محلی در  اهداف توسعه هزاره ۲ سبب تقویت بیش از پیش مدیریت شهری، علی الخصوص در کشورهای در حال توسعه شد.


مدیریت شهری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 19:33

تعاریف مختلف و متفاوتی برای مدیریت، ارائه شده‌است که برخی از آنها، عبارتند از:

 • مدیریت، هماهنگ کردن منابع انسانی و مادی برای نیل به اهداف است.
 • مدیریت، انجام دادن کارها، به وسیله و از طریق دیگران است.

اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها، دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر از کشوری به کشور دیگر، تفاوت دارد و هر جامعه‌ای، با توجه به ساختار اقتصادی اجتماعی و سیاسی خود، تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد.

معیار‌های شناسایی شهر، از گونه‌های غیر خود، به طور معمول، میزان جمعیت، شغل غالب مردم ساکن، وجود شهرداری و مواردی اینگونه بوده‌است. امروزه، شهرها، از دو جنبه، اهمیت یافته‌ اند: یکی، بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد.

ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشور‌های مختلف به دلیل ساختار‌های سیاسی و رویکرد‌های اقتصادی، نهاد‌های متفاوتی را با الگو‌های متفاوتی در خود درگیر دارد.

استرن steren، در سال ۱۹۹۳ میلادی، طی مقاله‌ای در نشریه شهرها Cities بیان می‌کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده‌است. مدیریت شهری با توجه به سلیقه‌ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی – اجتماعی زمانهای مختلف معانی متفاوت داشته‌است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این اختلاف معانی ومفهوم را کاملا شاهد هستیم.

از نظر بانک جهانی مدیریت شهری یک فعالیت شبه تجاری برای دولت هاست. به عبارت دیگرمدیریت شهری یعنی اداره امور شهری و کارایی بیشتر برای استفاده از وام‌های بانک جهانی می‌باشد. بعضی اوقات مدیریت شهری بعنوان ابزاری برای اجرای سیاستگذاریهای شهری در نظر گرفته می‌شود که به مفهوم علم اداره جامعه می‌باشد


بارم بندی نمرات نهایی دروس تخصصی رشته حسابداری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 3:29

 حسابداری شرکتها

نظری

 

عملی

شرکتها

3

پرسش کوتاه و مسئله

5

تضامنی1-2-3

2

پرسش کوتاه و مسئله

3

تعاونی4-5

3

پرسش کوتاه و مسئله

4

سهامی6-7-9-10

 

 
اصول حسابداری ۲

نظری

عملی

اصول 2

 

1

فصل 1

0.5

1

فصل2

0.5

2

فصل3

0.5

2

فصل4

0.5

2

فصل5

0.5

1.5

فصل6

0.5

1

فصل7

 

1.5

فصل 8

0.5

2

فصل9

0.5

2

فصل11

نظری

عملی

صنعتی

1

 

فصل 1

1

2

فصل2

2

3

فصل3

2

3

فصل4

2

4

فصل5

 

ترم دوم

آمار(1)

2

فصل 1

5

فصل2

4

فصل3

6

فصل4

3

فصل5

 

ترم دوم

آمار(2)

5/4

فصل 1

5

فصل2

5/4

فصل3

4

فصل4

2

فصل5


نمونه طرح درس
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 2:45

طرح درس روزانه

مشخصات کلی

نام درس: حسابداری صنعتی مقدماتی 

 مدت جلسه : 90 دقیقه    موضوع درس: تهیه وتنظیم گزارش در موسسات تولیدی مقطع تحصیلی : سال سوم هنرستان        رشته حسابداری                                   هنر آموز : اکبری

هدف ها رفتاری 1-      گزارش متداول درون سازمانی و برون سازمانی را بشناسد 2-     گزارش های درون سازمانی وبرون سازمانی راتنظیم نماید
وسایل کتاب درسی-تابلو- گچ لوح فشرده آموزشی video projection
قبل از شروع درس سلام واحوال پرسی با هنرجویان وتوجه به آنها-دقت درحالات آنها-حضور وغیاب  (5 دقیقه)
ارزشیابی تشخیصی برای شروع درس باتوجه به دانش قبلی آنها (اصول حسابداری) در موردگزارش ها و صورتهای مالی درموسسات خدماتی وبازرگانی سوال می کنیم .ازاهداف گزارشهای فوق وزمان تنظیم آنها سوال شودجه کسانی ازاین گزارشات استفاده می کنند                                                      (5 دقیقه)
آماده سازی آیا لازم است همه اطلاعات مربوط به یک موسسه برای عموم مردم یا استفاده کنندگان در بیرون ازسازمان (موسسه) گزارش شود؟مثلا حضور  و غیاب کاگران لازم است در دسترس عموم مردم باشد ؟ آیا لازم است تنظیم لیست حقوق و دستمزد را بدانند ؟ و یا ضایعات تولید و اوقات تلف شده چقدر است ؟چه گزارش هایی لازم است بیرون از سازمان بدانند؟                                          (10 دقیقه)
ارائه درس جدید انواع گزارش درون سازمانی و بیرون سازمانی را نام میبریم.-        گزارش مصرف مواد و گزارش بهای تمام شده  کالای ساخته شده (هزینه تولید) را توضیح میدهیم.-        گزارش بهای تمام شده . کالای فروش رفته (خلاصه و کوتاه و گزارش تفصیلی) و گزراش عملکرد سود وزیان شرح می دهیم  مثالی از هر گزارش ارائه می دهیم .-        زمان تنظیم این گزارش ها در موسسات تولید بیان می کنیم .         (50 دقیقه)
تکمیلی و ارزشیابی تکوینی

-        فرمولها و روابطی که در متن درس است برای فراگیران توضیح داده میشود. تا به این نتیجه برسند که گزارش ها چیزی جز روابط فوق نیستند.

-        گزارش مصرف مواد بصورت مقداری هم تنظیم میشود.-        حل سولات امتحانی

-        اهمیت کدام گزارشها مهم تر است (دورن سازمانی برون سازمانی )؟

-   تعیین تکلیف جلسه بعد  (20 دقیقه)


بودجه بندی دروس حسابداری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 2:38
باسلام بودجه بندی پیشنهادی جهت اطلاع همکاران ارسال می گردد

جدول بودجه بندی دروس رشته حسابداری و بازرگانیسال تحصیلی 90-1389

ردیف   ماهدرس مهر آبان  آذر دی بهمن اسفند فروردین اردیبهشت خرداد
تا صفحه تا صفحه تا صفحه تا صفحه تا صفحه تا صفحه تا صفحه     تا صفحه     تا صفحه
1 اصول حسابداری1 40 74 122 141 182 224 240 252 امتحانات
2 اصول  حسابداری2 40 68 105 118 161 198 210  220 امتحانات
3 حسابداری صنعتی 18 36 56 66 82 98 110 124 امتحانات
4 حسابداری شرکتها 22 44 66 71 94 116 127 138 امتحانات
5 مکاتبات اداری 20 34 57 70 85 100 110 122 امتحانات
6 ریاضیات امور مالی 18 44 54 58 77 96 104 126 امتحانات
7 امور عمومی بازرگانی 27 52 74 85 107 130 144 156 امتحانات
8 حسابداری عملی 73 148 220 238 312 385 434 542 امتحانات
9 آمار 1 17 34 51 60 82 96 102 112 امتحانات
10 آمار 2 18 36 56 68 85 100 110 122 امتحانات
11 کلیات اقتصاد 27 50 81 90 117 143 153 171 امتحانات
12 کاربرد رایانه در حسابداری 20 40 58 67 87 107 118 132 امتحانات
13 سازمان و مدیریت 18 35 54 62 80 95 102 117 امتحانات

  *       با توجه به تعطیلات رسمی در طول سال تحصیلی بودجه بندی فوق قابل تعدیل و اصلاح است.

*       در مورد درس حسابداری عملی مربوط به اردیبهشت ماه ( از صفحه 434 تا ... پروژه حسابداری حل شده میباشد)


جدی بگیرید
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 0:27
جدی بگیرید

Answer the phone by LEFT ear


برای صحبت با موبایل از گوش چپ استفاده کن

Do not drink coffee TWICE a day


روزانه بیش از دو فنجان قهوه ننوشید.

 

Do not take pills with COOL water


قرص و داروها را با آب خیلی سرد تناول نکنید.

Do not have HUGE meals after 5pm


بعد از ساعت 5:00 از خوردن غذا
ی چرب خوداری کنید.

Reduce the amount of TEA you consume

مصرف چای روزانه را کم کنید

Reduce the amount of OILY food you consume

از مقدار غذای چرب و اشباع شده با روغن در وعده های غذایی کم کنید

Drink more WATER in the morning, less at night

در صبح آب بيشتر و در شب آب كمتر بنوشيد.

Keep your distance from hand phone CHARGERS

از گوشی موبایل در زمان شارژ شدن دوری کنید.

Do not use headphones/earphone for LONG period of time


از سمعکهای تلفن ثابت و موبایل برای مدت طولانی استفاده نکنید.

Best sleeping time is from 10pm at night to 6am in the morning


بهترین زمان خواب از ساعت 10:00 شب تا ساعت 6:00 صبح است

Do not lie down immediately after taking medicine before sleeping


بعد ازخوردن دارو فورا" به خواب نروید.

When battery is down to the LAST grid/bar, do not answer the phone as the radiation is 1000 times


زمانیکه باتری موبایل ضعیف است با جایی تماس نگیرید و تماس کسی را جواب ندهید چون در این حالت امواجی که گوشی منتشر می کند 1000 برابر است.

 

Forward this to those whom you CARE about

لطفا" اين نامه را به هركسي كه نگران سلامتي او هستيد بفرستيد


اگه میخواهید شیشه مانیتورتون در عرض چند ثانیه تمیز بشه
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 0:26

زنگ استراحت

 

اگه میخواهید شیشه مانیتورتون در عرض چند ثانیه تمیز بشه
اینجا رو کلیک کنید !!!...

حتما امتحان کنید و كمي هم شكيبا باشيد


جملات قصار
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 0:25

جملات قصار 

گاهی در زندگی دلتان به قدری برای كسی تنگ می شود
كه می خواهید او را از رویاهایتان بیرون بیاورید
و آرزوهای خود در آغوش بگیرید

There are moments in life when you miss someone
So much that you just want to pick them from
Your dreams and hug them for real

وقتی در شادی بسته می شود، در دیگری باز می شود
ولی معمولاً آنقدر به در بسته شده خیره می مانیم
كه دری كه برایمان باز شده را نمی بینیم

When the door of happiness closes, another opens
But often times we look so long at the
Closed door that we don't see the one which has been opened for us

به دنبال ظواهر نرو؛ شاید فریب بخوری
به دنبال ثروت نرو؛ این هم ماندنی نیست
به دنبال كسی باش كه به لبانت لبخند بنشاند
چون فقط یك لبخند می تواند
شب سیاه را نورانی كند
كسی را پیدا كن كه دلت را بخنداند

Don't go for looks; they can deceive
Don't go for wealth; even that fades away
Go for someone who makes you smile
Because it takes only a smile to
Make a dark day seem bright
Find the one that makes your heart smile

هر چه میخواهی آرزو كن
هر جایی كه میخواهی برو
هر آنچه كه میخواهی باش
چون فقط یك بار زندگی می كنی
و فقط یك شانس داری
برای انجام آنچه میخواهی

Dream what you want to dream
Go where you want to go
Be what you want to be
Because you have only one life
And one chance to do all the things
You want to do

خوب است كه آنقدر شادی داشته باشی كه دوست داشتنی باشی
آنقدر ورزش كنی كه نیرومند باشی
آنقدر غم داشته باشی كه انسان باقی بمانی
و آنقدر امید داشته باشی كه شادمان باشی

May you have enough happiness to make you sweet
Enough trials to make you strong
Enough sorrow to keep you human and
Enough hope to make you happy

شاد ترین مردم لزوماً
بهترین چیزها را ندارند
بلكه بهترین استفاده را می كنند
از هر چه سر راهشان قرار میگیرد

The happiest of people don't necessarily
Have the best of everything
They just make the most of
Everything that comes along their way

همیشه بهترین آینده بر پایه گذشته ای فراموش شده بنا می شود
نمیتوانی در زندگی پیشرفت كنی
مگر غمها و اشتباهات گذشته را رها نكنی

The brightest future will always be based on a forgotten past
You can't go forward in life until
You let go of your past failures and heartaches

وقتی كه به دنیا آمدی، تو گریه می كردی
و اطرافیانت لبخند به لب داشتند
آنگونه باش كه در پایان زندگی
تو تنها کسی باشی که لبخند بر لب داری
و اطرافیانت گریه می كنند

When you were born, you were crying
And everyone around you was smiling
Live your life so at the end
You’re the one who is smiling and everyone
Around you is crying

لطفاً این پیام را به كسانی بفرست
كه برایت ارزشی دارند (همان طور كه من این كار را كردم)
به كسانی كه به طرق مختلف در زندگیت تأثیر داشته اند
به كسانی كه وقتی نیاز داشتی لبخند به لبانت نشاندند
به آنهایی كه وقتی واقعاً ناامید بودی
دریچه های نور را نشانت دادند
به كسانی كه به دوستی با آنها ارج می گذاری
و به آنهایی كه در زندگیت بسیار پرمعنا هستند

Please send this message to those people
(Who mean something to you (I JUST DID
To those who have touched your life in one way or another
To those who make you smile when you really need it
To those who make you see the
Brighter side of things when you are really down
To those whose friendship you appreciate
To those who are so meaningful in your life


چند داستان کوتاه جالب و عبرت آموز
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 0:18

چند داستان کوتاه جالب و عبرت آموز

 

مرد کور

روزی مرد کوری روی پله‌های ساختمانی نشسته و کلاه و تابلویی را در کنار پایش قرار داده بود. روی تابلو خوانده می شد: «من کور هستم لطفا کمک کنید.»

روزنامه نگار خلاقی از کنار او می گذشت؛ نگاهی به او انداخت. فقط چند سکه در داخل کلاه بود.. او چند سکه داخل کلاه انداخت و بدون اینکه از مرد کور اجازه بگیرد، تابلوی او را برداشت، آن را برگرداند و اعلان دیگری روی آن نوشت و تابلو را کنار پای او گذاشت و آنجا را ترک کرد. عصر آن روز، روز نامه نگار به آن محل برگشت و متوجه شد که کلاه مرد کور پر از سکه و اسکناس شده است. مرد کور از صدای قدمهای او خبرنگار را شناخت و خواست اگر او همان کسی است که آن تابلو را نوشته بگوید ،که بر روی آن چه نوشته است؟ روزنامه نگار جواب داد: چیز خاص و مهمی نبود، من فقط نوشته شما را به شکل دیگری نوشتم؛ لبخندی زد و به راه خود ادامه داد. مرد کور هیچ وقت ندانست که او چه نوشته است ولی روی تابلوی او خوانده می شد:

« امروز بهار است، ولی من نمیتوانم آنرا ببینم !!!!! »وقتی کارتان را نمی توانید پیش ببرید، استراتژی خود را تغییر بدهید؛ خواهید دید بهترین ها ممکن خواهد شد؛ باور داشته باشید هر تغییر بهترین چیز برای زندگی است.
حتی برای کوچکترین اعمالتان از دل، فکر، هوش، و روحتان مایه بگذارید؛ این رمز موفقیت است.... لبخند بزنید!

 


یکی از بستگان خدا


شب کریسمس بود و هوا، سرد و برفی.
پسرک، در حالی‌که پاهای برهنه‌اش را روی برف جابه‌جا می‌کرد تا شاید سرمای برف‌های کف پیاده‌رو کم‌تر آزارش بدهد، صورتش را چسبانده بود به شیشه سرد فروشگاه و به داخل نگاه می‌کرد.
در نگاهش چیزی موج می‌زد، انگاری که با نگاهش، نداشته‌هاش رو از خدا طلب می‌کرد، انگاری با چشم‌هاش آرزو می‌کرد.
خانمی که قصد ورود به فروشگاه را داشت، کمی مکث کرد و نگاهی به پسرک که محو تماشا بود انداخت و بعد رفت داخل فروشگاه. چند دقیقه بعد، در حالی‌که یک جفت کفش در دستانش بود بیرون آمد...

-آهای، آقا پسر!پسرک برگشت و به سمت خانم رفت. چشمانش برق می‌زد وقتی آن خانم، کفش‌ها را به ‌او داد.پسرک با چشم‌های خوشحالش و با صدای لرزان پرسید: شما خدا هستید؟

-نه پسرم، من تنها یکی از بندگان خدا هستم!
-آهان، می‌دانستم که با خدا نسبتی دارید!

 

اشتباه فرشتگان


درويشي به اشتباه فرشتگان به جهنم فرستاده مي شود.  پس از اندك زماني دادِ شيطان در مي آيد و رو به فرشتگان مي كند و مي گويد: جاسوس مي فرستيد به جهنم؟!
-از روزي كه اين آدم به جهنم آمده، مدام در جهنم در گفتگو و بحث است و جهنميان را هدايت مي كند و عرصه را به من تنگ کرده است.
سخن درويش اين چنين بود:

با چنان عشقي زندگي كن كه حتي اگر بنا به تصادف به جهنم افتادي، شيطان تو را به بهشت باز گرداند.

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******
 

نخستين درس مهم - زن نظافتچى

من دانشجوى سال دوم بودم. يک روز سر جلسه امتحان وقتى چشمم به سوال آخر افتاد، خنده‌ام گرفت. فکر کردم استاد حتماً قصد شوخى کردن داشته است. سؤال اين بود: «نام کوچک زنى که محوطه دانشکده را نظافت می‌کند چيست؟»
من آن زن نظافتچى را بارها ديده بودم. زنى بلند قد، با موهاى جو گندمى و حدوداً شصت ساله بود. امّا نام کوچکش را از کجا بايد می‌دانستم؟
من برگه امتحانى را تحويل دادم و سؤال آخر را بی‌جواب گذاشتم. درست قبل از آن که از کلاس خارج شوم دانشجويى از استاد سؤال کرد آيا سوال آخر هم در بارم‌بندى نمرات محسوب می‌شود؟
استاد گفت: حتماً و ادامه داد: شما در حرفه خود با آدم‌هاى بسيارى ملاقات خواهيد کرد. همه آن‌ها مهم هستند و شايسته توجه و ملاحظه شما می‌باشند، حتى اگر تنها کارى که می‌کنيد لبخند زدن و سلام کردن به آن‌ها باشد.
من اين درس را هيچگاه فراموش نکرده‌ام.

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

دومين درس مهم - کمک در زير باران
 

يک شب، حدود ساعت ٥/١١ بعدازظهر، يک زن مسن سياه پوست آمريکايى در کنار يک بزرگراه و در زير باران شديدى که می‌باريد ايستاده بود. ماشينش خراب شده بود و نيازمند استفاده از وسيله نقليه ديگرى بود. او که کاملاً خيس شده بود دستش را جلوى ماشينى که از روبرو می‌آمد بلند کرد. راننده آن ماشين که يک جوان سفيدپوست بود براى کمک به او توقف کرد. البته بايد توجه داشت که اين ماجرا در دهه ١٩٦٠ و اوج تنش‌هاى ميان سفيدپوستان و سياه‌پوستان در آمريکا بود. مرد جوان آن زن سياه‌پوست را به داخل ماشينش برد تا از زير باران نجات يابد؛ بعد مسيرش را عوض کرد و به ايستگاه قطار رفت و از آنجا يک تاکسى براى زن گرفت و او را کمک کرد تا سوار تاکسى شود.
 

زن که ظاهراً خيلى عجله داشت از مرد جوان تشکر کرد و آدرس منزلش را پرسيد. چند روز بعد، مرد جوان در خانه بود که صداى زنگ در برخاست. با کمال تعجب ديد که يک تلويزيون رنگى بزرگ برايش آورده‌اند. يادداشتى هم همراهش بود با اين مضمون:
«از شما به خاطر کمکى که آن شب به من در بزرگراه کرديد بسيار متشکرم. باران نه تنها لباس‌هايم، که روح و جانم را هم خيس کرده بود. تا آنکه شما مثل فرشته نجات سر رسيديد. به دليل محبت شما، من توانستم در آخرين لحظه‌هاى زندگى همسرم و درست قبل از اين که چشم از اين جهان فرو بندد در کنارش باشم. به درگاه خداوند براى شما به خاطر کمک بی‌شائبه به ديگران دعا می‌کنم.»

ارادتمند؛ خانم ....


 

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

سومين درس مهم - هميشه کسانى که خدمت می‌کنند را به ياد داشته باشيد


 

در روزگارى که بستنى با شکلات به گرانى امروز نبود، پسر ١٠ ساله‌اى وارد قهوه فروشى هتلى شد و پشت ميزى نشست. خدمتکار براى سفارش گرفتن سراغش رفت.
 

پسر پرسيد: بستنى با شکلات چند است؟ 

خدمتکار گفت: ٥٠ سنت

پسر کوچک دستش را در جيبش کرد، تمام پول خردهايش را در آورد و شمرد. بعد پرسيد: بستنى خالى چند است؟

خدمتکار با توجه به اينکه تمام ميزها پر شده بود و عده‌اى بيرون قهوه فروشى منتظر خالى شدن ميز ايستاده بودند، با بی‌حوصلگى گفت: ٣٥ سنت

پسر دوباره سکه‌هايش را شمرد و گفت: براى من يک بستنى بياوريد.


خدمتکار يک بستنى آورد و صورتحساب را نيز روى ميز گذاشت و رفت...

پسر بستنى را تمام کرد، صورتحساب را برداشت و پولش را به صندوق‌دار پرداخت کرد و رفت.

هنگامى که خدمتکار براى تميز کردن ميز رفت، گريه‌اش گرفت. پسر بچه روى ميز در کنار بشقاب خالى، ١٥ سنت براى او انعام گذاشته بود!
 

يعنى او با پول‌هايش می‌توانست بستنى با شکلات بخورد، امّا چون پولى براى انعام دادن برايش باقى نمی‌ماند، اين کار را نکرده بود و بستنى خالى خورده بود!

   

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

چهارمين درس مهم - مانعى در مسير


 

در روزگار قديم، پادشاهى سنگ بزرگى را در يک جاده اصلى قرار داد. سپس در گوشه‌اى قايم شد تا ببيند چه کسى آن را از جلوى مسير بر می‌دارد. برخى از بازرگانان ثروتمند با کالسکه‌هاى خود به کنار سنگ رسيدند، آن را دور زدند و به راه خود ادامه دادند. بسيارى از آن‌ها نيز به شاه بد و بيراه گفتند که چرا دستور نداده جاده را باز کنند؛ امّا هيچيک از آنان کارى به سنگ نداشتند!

سپس يک مرد روستايى با بار سبزيجات به نزديک سنگ رسيد. بارش را زمين گذاشت و شانه‌اش را زير سنگ قرار داد و سعى کرد که سنگ را به کنار جاده هل دهد. او بعد از زور زدن‌ها و عرق ريختن‌هاى زياد بالاخره موفق شد. هنگامى که سراغ بار سبزيجاتش رفت تا آن‌ها را بر دوش بگيرد و به راهش ادامه دهد متوجه شد کيسه‌اى زير آن سنگ در زمين فرو رفته است. کيسه را باز کرد پر از سکه‌هاى طلا بود و يادداشتى از جانب شاه که اين سکه‌ها مال کسى است که سنگ را از جاده کنار بزند.

آن مرد روستايى چيزى را می‌دانست که بسيارى از ما نمی‌دانيم!

هر مانعى = فرصتی


******* ******* ******* ******* ******* ******* *******

******* ******* ******* ******* *******

******* ******* *******


زیباترین طلوع خورشید در زمین
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 0:17

 

 

مردم فنلاند صبح دیروز شاهد یکی از به‌یادماندنی‌ترین صحنه‌های زندگی خود بودند. طلوع آفتاب در برابر ابرهای زمستانی افق شرقی و بازی نور با بلورهای یخ، 13 اثر اپتیکی متفاوت را در اطراف خورشید پدید آورد.
ابرهایی که صبح دیروز برفراز فنلاند تشکیل شده بود، حاوی بلورهای شش‌ضلعی بلندی از یخ (شبیه به مدادی بلند) بودند که در جهت‌های مختلفی پراکنده شده بودند. زاویه تابش خورشید نسبت به این بلورها طوری بود که از بعضی از آنها بازتاب می‌شد و در بعضی دیگر دچار شکست یا پراش شده و تجزیه می‌شد.
بدین‌ترتیب، 13 تجمع مختلف از پرتوهای خورشید (چه طیف رنگین‌کمانی و چه تمرکز نور) ایجاد شده که در فاصله‌های مختلف از خورشید قرار گرفته‌اند. برای تشکیل چنین پدیده‌ای، دما و رطوبت هوا باید مقدار خاصی باشد تا این بلورهای شش‌ضلعی شکل بگیرند.
چنین شرایطی در مناطق قطبی فراوان‌تر از دیگر نقاط زمین اتفاق می‌افتد؛ اما حتی در عرض‌های میانی مانند کشور خودمان هم می‌توان چنین منظره‌هایی را (البته نه به این شلوغی) مشاهده کرد. کافی است در روزهای ابری نگاهی به دور و بر خورشید و حتی ماه بیاندازید تا این چشم‌اندازهای زیبا را از دست ندهید.
شایان ذکر است که به دلیل ارتفاع بسیار پایین خورشید، این بازی‌های اپتیکی به‌صورت نصفه به نمایش درآمده‌اند و اگر ارتفاع خورشید به‌اندازه کافی بالا باشد، این کمان‌ها به‌شکل حلقه‌ای کامل در اطراف خورشید دیده خواهند شد.


آقای برایان دایسون مدیر شرکت کوکاکولا
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 0:15
سی ثانیه پای صحبت آقای برایان دایسون

مدیراجرائی اسبق در شرکت کوکاکولا


هیچ وقت از ریسک کردن نهراسیم، چرا که به ما این فرصت  را خواهد داد تا شجاعت را یاد بگیریم.

 

فرض کنید  زندگی همچون یک بازی است .
قاعده این بازی چنین است که بایستی پنج توپ را در آن واحد در هوا نگهدارید و مانع افتادنشان بر زمین شوید
جنس یکی از آن توپها از لاستیک بوده و باقی آنها  شیشه ای هستند
. پر واضح است که در صورت افتادن توپ پلاستیکی بر روی زمین ، دوباره نوسان کرده و بالا خواهد آمد ،
اما آن چهار توپ دیگر به محض برخورد ، کاملا شکسته و خرد میشوند
.

او در ادامه میگوید :


آن چهار توپ شیشه ای عبارتند از خانواده ، سلامتی ، دوستان و روح  خودتان


و توپ لاستیکی همان کارتان است.

 خاطرات یک جانباز جنگ تحمیلی
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 0:12

خاطرات یک جانباز جنگ تحمیلی

يكي از جانبازان جنگ تحميلي، سالها پس از مجروح شدن به علت وضع وخيمش به ايتاليا اعزام و در يكي از بيمارستانهاي شهر رم بستري شده بود.  

از قضا چند روزي بعد از بستري شدن اين جانباز جنگ تحميلي متوجه مي شود خانم پرستاري كه از او مراقبت مي كند نام خانوادگي اش مالديني است. اين جانباز ابتدا تصور مي كند تشابه اسمي است، اما در نهايت نمي تواند جلوي كنجكاوي اش را بگيرد و از خانم پرستار مي پرسد: آيا با پائولو مالديني ستاره شهر تيم آ.ث. ميلان نسبتي داري؟ و خانم پرستار در پاسخ مي گويد: پائولو برادر من است! جانباز ايراني در حالي كه بسيار خوشحال شده بود، از خانم پرستار خواهش مي كند كه اگر ممكن است عكسي به يادگار بياورد و خانم پرستار هم قول مي دهد تا برايش تهيه كند، اما جالب ترين بخش داستان صبح روز بعد اتفاق مي افتد. هنگامي كه جانباز هموطن ما از خواب بيدار مي شود، كنار تخت بيمارستان خود پائولو مالديني بزرگ را مي بيند كه با يك دسته گل به انتظار بيدار شدن او نشسته است و ... باقي اش را ديگر حدس بزنيد!  

راستي هيچ مي دانيد پائولو مالديني اسطوره ميلان از شهر ميلان واقع در شمال غربي ايتاليا، به شهر رم واقع در مركز كشور ايتاليا كه فاصله اي حدود ششصد كيلومتر دارد رفت، تا از يك جانباز جنگي ايراني را كه خواستار عكس يادگاري اوست، عيادت كند؟ آيا فوتباليست ايراني را سراغ داريد كه چنين مسافتي را براي به دست آوردن دل يك جانباز، معلول، بچه يتيم، بيمار و ... بپيمايد؟سلام برهمه ی پداران و مادران مهربان:
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 1:54

با سلام و درود برروح پدربزرگوارم , که با دستهای پینه بسته اش هرگز میاسود , مگر آن زمان که عارفانه سر بر سینه خاک نهاد.               

 پدر عزیزم با تو عهد می بندم که برای سرفرازیت در نزد خداوند متعال نهایت تلاش خود را انجام دهم .


تقدیم به او که از صمیم دل دوست می دارمش :
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 19:47
 

منابع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ومدیریت مالی :

 

1 . تئوریهای مدیریت ( ضریب 3 ) شامل کتب :

 

       الف ). مدیریت عمومی الوانی .............................. دکتر سید مهدی الوانی

        ب ). تئوری مدیریت.............................................دکتر علی رضاییان

        پ ). رفتار سازمانی.............................................. دکتر علی رضاییان

        ت). تئوری سازمان..............................................دکتر پی استیفن رابینز

        ث ). رفتار سازمانی.............................................. دکتر پی استیفن رابینز

        ج ). مدیریت منابع انسانی......................................دکتر اسفندیار سعادت

        چ ). مدیریت منابع انسانی......................................دکتر سید رضا سید جوادین

        د ). رفتار سازمانی.............................................. دکترمورهد گریفین

        ذ ). تجزیه وتحلیل و طراحی سیستم .........................دکترسادات الزاهد

 

   مهم : کتاب جمع بندی تئوریهای مدیریت :

 

 (مروری جامع بر نظریه های مدیریت و سازمان ................ دکتر سید رضا سید جوادین )

 

2 . اقتصاد (ضریب 2 ) شامل کتب :

 

        الف ). اقتصاد خرد.............................................دکتر نظری(درس وتست)

          ب ). اقتصاد کلان............................................ دکتر نظری(درس وتست)

        

3 . آمار وریاضی (ضریب 2 ) شامل کتب :

       

           الف). آمار و ریاضی...............................دکتر هادی رنجبران (درس وتست)

           ب ). آمار و ریاضی.................................دکتر صدقیانی و مهندس ابراهیمی

 

4 .  بازاریابی (ضریب 2 ) شامل کتب :

 

           الف ).مدیریت بازاریابی.......................................دکتر احمد روستا

           ب ). اصول بازاریابی.........................دکتر فلیپ کاتلر و دکتر گری آرمسترانگ

 

5 . مدیریت مالی (ضریب 2 ) شامل کتب :

        

           الف ). مدیریت مالی................................................انتشارات سمت

 

6 . زبان تخصصی  ( ضریب 3 ) شامل کتب :

        

          الف ). زبان تخصصی  مدیریت (مقدماتی).......................دکتر داور ونوس

           ب ). زبان تخصصی  مدیریت (تکمیلی).......................دکتر داور ونوس

 

7 . زبان عمومی  ( ضریب 2 ) شامل کتب :

 

        الف ). Common mistakes in English essential word for TOEFEL

                     

        ب ). 504 absolutely essential words

 

مهم : کتاب جامع تست کنکور مدیریت :

 

  مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد مدیریت  87-70(جلد اول و دوم )مولفان

 


نمرات دانشجویان دانشگاه :
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 10:42

 دانشجویان عزیز می توانند نمرت پایان ترم و میان ترم خود را مشاهده و درخواست تجدید نظر خود را در قسمت "نظر دهید" همین قسمت وارد کنند.


دانش آموزان هنرستان:
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 10:41

 


منابع و مواد امتحانی آزمون دکترای مدیریت مالی دانشگاه تهران ،بهشتی ، علامه
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 15:22

آمار و روش تحقیق

1- آمار دوجلدی عادل آذر

2- روش تحقیق بازرگان (برای تمام دانشگاهها)

3- روش تحقیق خاکی (برای دانشگاه آزاد)

 

بازارها و موسسات مالي

1- مبانی بازارها و نهادهای مالی فبوزی ترجمه عبده تبریزی،

 

تئوريهاي مالي و مديريت مالی پيشرفته / مديريت سرمايه گذاري و ريسك

1- مالی میانه پارسائیان

2- تئوری نوین سرمایه گذاری 2 جلدی هاگن ترجمه پارسائیان

3- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و تلنگی

4- مهندسی مالی راعی و سعیدی

5- مهندسی مالی صالح آبادی و سیاح

6- مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته جونز ترجمه تهرانی

7- تئوری های مالی کاپلن ترجمه تهرانی

8- مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار جهانخانی و پارسائیان

9- بورس اوراق بهادار جهانخانی و پارسائیان

10- مجموعه مقالات جهانخانی

11- مجموعه مقالات عبده

12- مالی نوین اسلامی بیدگلی

 

تئوری های مدیریت و رفتار سازمانی

1- دفت

2- هچ، ترجمه دانایی فرد

3- تئوری های سازمان رابینز، ترجمه اعرابی و پارسائیان

4- اسکات(تهران)

5-  تئوری های سیدجوادین

6- رفتارکتاب های سیدجوادین

7- رفتار رابینز (یک جلدی و 3 جلدی)

 

اقتصاد مدیریت

1- اقتصاد مدیریت تفضلی

2- اقتصاد خرد و کلان

3- اقتصاد مدیریت پیشرفته حمیدی زاده

 

زبان تخصصی

1- 504

2- 1100

3- Essential words for the TOEFL

4- گرامر عباس فرزام


منابع آزمون دکترای مالی دانشگاه علامه طباطبایی (آزمون تستی)

* دروس مرحله اول :

- زبان عمومی

* دروس مرحله دوم:

- زبان تخصصی ضریب 4

- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک ، تئوریهای مالی و مدیریت مالی ، بازارها و موسسات مالی ضریب 3

- آمار و روش تحقیق ، تئوریهای سازمان و مدیریت ، اقتصاد مدیریت ضریب 2

 

منابع آزمون دکترای مالی دانشگاه تهران (آزمون تشریحی)

* دروس مرحله اول :

- زبان عمومی

* دروس مرحله دوم:

- زبان تخصصی ضریب 4

- مدیریت سرمایه گذاری و ریسک ، تئوریهای مالی و مدیریت پیشرفته ، بازارها و موسسات مالی ، ضریب 3

- آمار و روش تحقیق ، تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی ، ضریب 2

 

منابع آزمون دکترای مالی دانشگاه شهید بهشتی (آزمون تشریحی) - یک مرحله

- زبان تخصصی ضریب 2

- تئوری های مدیریت ، مدیریت مالی پیشرفته ، مدیریت سرمایه گذاری ، ضریب 3

- آمار و روش تحقیق ، اقتصاد ضریب
سرفصل دروس کارشناسی ارشد حسابداری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 15:0

لیست دروس دوره کارشناسی ارشد حسابداری بر اساس نیمسالهای تحصیلی طبق آخرین سرفصل مدیریت کل دفتر مطالعات و برنامه ریزی آموزشی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی .

                                                               نیمسال اول

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

حسابداری دولتی پیشرفته

3

اختصاصی

-

2

سیستمهای اطلاعاتی حسابداری

3

اختیاری

-

3

روش تحقیق

3

پیش نیاز

-

4

زبان تخصصی

2

پیش نیاز

-

جمع

                                                         11

 

                                                                نیمسال دوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (1)

3

اختصاصی

-

2

حسابداری مدیریت

3

اختصاصی

-

3

مسائل جاری در حسابداری

2

اختصاصی

-

4

تصمیم گیری در مسائل مالی

3

اختصاصی

-

جمع

                                                         11

                                                         

                      نیمسال سوم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

تئوری حسابداری (2)

3

اختصاصی

تئوری حسابداری (1)

2

تحلیل آماری

2

پیش نیاز

-

3

حسابرسی پیشرفته

2

اختصاصی

-

4

بررسی موارد خاص در حسابداری

3

اختصاصی

-

5

پژوهش عملیاتی پیشرفته

3

 

 

جمع

                                                         13
                                                           

                    نیمسال چهارم

ردیف

عنوان درس

تعداد واحد

نوع درس

پیش نیاز

1

پایان نامه

4

تتبع و تحقیق

-

جمع

                                                  4

 

تذکر :

1-     دانشجو می تواند از نیمسال دوم موضوع پایان نامه خود را به گروه پیشنهاد دهد .

2-     حداقل فاصله زمانی بین تاریخ تصویب پروپوزال تا زمان دفاع می بایست 6 ماه باشد
سرفصل های کاردانی به کارشناسی حسابداری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 14:5
اقتصاد :  

 

1- ساختار اقتصادی جامعه

2- بازار کالا و خدمات

3- بازار رقابت کامل

4- تقاضا

5- عرضه

6-تعادل بازار کالا

7-جابجایی عرضه و تقاضا

8- کشش قیمتی عرضه و تقاضا

9-سایر کشش های مرتبط با تقاضا

10- نظریه رفتار مصرف کننده

الف ) روش مطلوبیت

-مطلوبیت نهایی - مطلوبیت کل - تعادل مصرف کننده

ب ) روش منحنی های بی تفاوتی

-منحنی بی تفاوتی - خط بودجه

- تعادل مصرف کننده - icc  و منحنی انگل - pcc  و منحنی تقاضا

11- نطریه رفتار تولید کننده

-قانون بازدهی - منحنی های تولید

- کشش ها تولید - نواحی تولید و ناحیه اقتصادی

12- هزینه تولید

13- بازار رقابت کامل : وضعیت بهینه یک بنگاه

14- بازار انحصار کامل

مفاهیم حسابداری ملی :

الف ) تولید ناخالص ملی

ب) درامد ملی

ج) شاخص قیمت ها و نرخ تورم

د) روش های محاسبه تولید ناخالص ملی و درآمد ملی

2- مدل های تامین درآمد ملی :

الف ) الگوی دو بخشی : خانوارها و بنگاه ها

ب) الگوی سه بخشی : ورود دولت

ج  ) الگوی چهار بخشی : در نظر گرفتن تجارت خارجی

د ) الگوی IS : تعادل در بازار کالا و خدمات

ه ) الگوی LM : تعادل در بازار پول

ی ) منحنی های تقاضای کل و عرضه کل

3- نظریات تورم

الف ) ارتباط بیکاری و تورم

ب ) انواع بیکاری

ج ) نظریات مصرف

 

اصول حسابداری :

 

معادله حسابداری - اصول و مفروضات حسابداری - آیین تحریر دفاتر قانونی - اصلاحات پایان سال - کاربرگ و بستن حسابها - ترازنامه و یادداشتهای همراه - صورت سود و زیان و سود انباشته - حقوق و دستمزد - صندوق و تنخواه گردان - صورت مغایرت بانکی - مطالبات - موجودی ها - سایر داراییهای جاری و کنترلهای داخلی - داراییهای ثابت - داراییهای نامشهود - استهلاک - سرمایه گذاریها - معاملاتی و ارزش ویژه - سایر داراییهای غیر جاری - بدهی ها

شرکتهای تضامنی - ویژگی و تشکیل - تقسیم سود - ورود و خروج - سرقفلی - واگذاری و انحلال - سایر موارد

شرکتهای سهامی - تشکیل و تسویه - تغییرات سرمایه - سود انباشته و اندوخته ها - تقسیم سود - سهام ممتاز قابل تبدیل - سایر موارد

شرکتهای تعاونی و پیمانکاری

ماهیت حسابها - تحلیل صورتها و نسبتهای مالی - شعب غیر مستقل - شعب مستقل - صورت های مالی تلفیقی - صورت گردش وجوه نقد - تغییرات حسابداری و اصلاح اشتباهات - فروش اقساطی

 

 

حسابداری صنعتی :


جدول بهای تمام شده - مراحل محاسبه سود ناویژه -

جریان هزینه ها - دفاتر جداگانه - مواو و محصول

سربار کارخانه - سیستم هزینه یابی سفارش کار

سیستم هزینه یابی مرحله ای - حسابداری ضایعات

هزینه یابی بر مبنای فعالیت - محصولات مشترک - محصولات فرعی

رفتار هزینه ها و طبقه بندی آن - بودجه انعطاف پذیر

تحلیل هزینه - حجم فعالیت - سود

هزینه یابی متغیر و هزینه یابی جذبی - بودجه جامع -

هزینه یابی استاندارد - انحرافات مواد - انحرافات دستمزد

انحرافات سربار - تسهیم انحرافات 

 

حسابداری دولتی :

 

1-     مفاهیم و اهمیت حسابداری دولتی ، قوانین و مقررات مالی

2-     وجوه افتراق ، اشتراک حسابداری دولتی با حسابداری بازرگانی

3-     روش ها و مبانی حسابداری

4-     اصطلاحات حسابداری دولتی

5-     نقش دستگاه های اجرایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای اقتصاد در گردش بودجه

6-     حساب های مستقل در حسابداری دولتی اروپایی در ایران

7-     اصول بودجه ، کنترل بودجه ای در حسابداری دولتی ، طبقه بندی هزینه ها و اعتبارات ، روش های بودجه ریزی

8-     وجوه مستقل گروه حسابهای اعتبارات جاری

9-     وجوه مستقل گروه حسابداری اختصاصی

10- وجوه مستقل گروه حساب های سپرده

11- وجوه مستقل گروه حساب های باز نشستگی

12- وجوه مستقل گروه حساب های اوراق بهادار

13- گروه حساب های عمرانی و پروژه ای

 

حسابرسی  :

 

انواع حسابرسی انواع حسابرسان بررسی همپیشگان استانداردهای حسابرسی

اصول و احکام آئین رفتار حرفه ای استقلال حسابرسان و موارد نقض حسابرس- کمیته حسابرسی سهل انگاری ،

قصور و تقلب حسابرسان وضعیت حسابرسان در عمر دعاوی حقوقی تشکیلات سازمانی موسسات حسابرسی برنامه ریزی حسابرسی موافقت نامه حسابرسی فرایند حسابرسی کنترل های داخلی و انواع آن اهداف کنترلهای

داخلی اجزای تشکیل دهنده کنترلهای داخلی

محدودیت سیستم های کنترل داخلی پرسشنامه کنترلهای داخلی اتکا بر کار حسابرسان داخلی

کنترلهای داخلی در شرکتهای کوچک

قابلیت اطمینان و کفایت شواهد حسابرسی انواع شواهد حسابرسی تائیدیه های مدیریت شواهد عامل از رویدادهای

بعد از تاریخ ترازنامه تاریخ گذاری دوگانه

ریسک حسابرسی و انواع آن عوامل موثر بر ریسک حسابرسی نمونه گیری در حسابرسی احتمال خطر در آزمون های محتوا احتمال خطر در آزمون های کنترل تائیدیه مثبت و منفی کاربرگ و نقش آن ماهیت محرمانه کاربرگ ها مالکیت کاربرگ ها انواع کاربرگ های حسابرسی

پرونده جاری و دائمی روش میان بر معاملات با اشخاص وابسته بندهای گزارش حسابرسی تاریخ گزارش حسابرسی انواع اظهار نظر حسابرسان رویکرد سیستمی و محتوایی در حسابرسی ادعا های مدیریت برنامه حسابرسی دارائی ها اثبات مانده حسابها

 

سازمان مدیریت :

 

بخش اول /

تاریخچه و تعاریف مدیریت -  مدیریت به مفهوم علم، هنر و یا حرفه مکتب ها و نظریه های مدیریت سیر تکامل مدیریت از انقلاب صنعتی تا کنون نظریه مدیریت علمی نظریه اداری مدیریت بوروکراسی ماکس وبر برخی از محاسن بوروکراسی مکتب نئوکلاسیک نهضت روابط انسانی نگرش سیستمی نظریه هربرت سایمون ( 1916 ) نگرش اقتضایی تئوری z- برنامه ریزی سیاست ها رویه ها روش ها مقررات انواع برنامه ریزی برنامه ریزی جامع یا استراتژیک یا راهبردی مراحل برنامه ریزی جامع مزایا و محدودیت های برنامه ریزی جامع برنامه ریزی عملیاتی هدف -  پیش بینی عملیات برنامه ریزی تاکتیکی ( اجرایی ) و استراتژیک ( راهبردی ) تکنیک های برنامه ریزی   مدل های شبکه ای برنامه ریزی -   برنامه ریزی نیروی انسانی برنامه ریزی احتیاجات نیروی انسانی روش تجزیه و تحلیل هدف ها و فعالیت ها -  روش نرخ روند  برنامه ریزی تامین نیروی انسانی سازمان سازمان رسمی و غیر رسمی صف و ستاد انواع ستاد  - سازماندهی ساختار سازمانی- سازماندهی بر مبنای نوع تولید یا عملیات سازماندهی بر مبنای منطقه ی عملیات- سازماندهی بر مبنای ارباب رجوع یا مشتری

سازماندهی بر مبنای تعداد شاغلین ( شمار افراد ) سازماندهی بر مبنای زمان کاری ( نوبت کاری )

الگوی جدید ساخت سازمانی سازمان بر مبنای پروژه  - سازمان ماتریسی یا خزانه ای- سازمان با گروه های متداخل یا سازمان گروهی

 

بخش دوم :

کنترل و نظارت در سازمان انواع کنترل کنترل پیش گیر یا آینده نگر کنترل زمان وقوع یا کنترل همگانی  یا کنترل سکانی کنترل گذشته نگر یا بازخورد یا کنترل بعد از عمل مراحل و طراحی سیستم کنترل رابطه هزینه و نتیجه کنترل بعد -  مشخصات  سیستم کنترل  موثر خود کنترلی یا خود انضباطی تصمیم گیری تعریف تصمیم گیری مراحل تصمیم گیری شناسایی مسئله تفاوت بین وجود مسئله با بروز فرصت و موقعیت کاربرد مدل در تصمیم گیری انواع مدل ها انتخاب مدل مناسب روش تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر طبقه بندی تصمیم ها تصمیم گیری در شرایط اطمینان کامل تصمیم گیری در شرایط ریسک تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان طبقه بندی تصمیم ها بر اساس مراحل تفویض اختیار تمرکز و عدم تمرکز سازمانی هماهنگی و ارتباطات مبانی هماهنگی حیطه نظارت سطوح یا مناطق مدیریت موقیت عناصر ( وظایف )  مدیریت در سطوح سه گانه مدیریت ارتباطات فراگرد ارتباطات موانع ارتباطی یا عوامل مزاحم نقش ادراک در ارتباطات ارتباطات در سازمان ارتباطات عمودی در سازمان =

ارتباطات غیر رسمی یا پیش بیی نشده مهارتهای مدیریت رهبری قدرت

نظریه های هدایت و رهبری نظریه  های خصوصیات فردی رهبری

نظریه های رفتار رهبری نظریه های موقعیتی و اقتضایی

نظریه مسیر هدف نظریه دوره زندگی

 انگیزش ممانعت از ارضای نیاز انواع نیازها مقایسه انگیزه و هدف

انگیزش و مشوق نظریه های انگیزش تشویق و تنبیه

نظریه سلسله مراتب نیازها نظریه دو جنبه ای انسان

نظریه دو عاملی انگیزشی بهداشتی نظریه زیستی ، تعلق و رشد (E.R.G)  

نظریه تقویت مثبت یا اصلاح رفتار نظریه انتظار و احتمال

نظریه برابری نظریه اسناد نظریه انگیزش موفقیت دیوید مک کله لند

جو یا فضای سازمانی و انواع آن طراحی شغل

کنترل فضای سازمانی و مراحل آن

 

ریاضی :

 

ماتریس دستگاه معادلات  - بردار -  تابع حد و پیوستگی مجانب

مشتق و کاربرد آن انتگرال و کاربرد آن  - توابع دو متغیره مجموعه ها

 

ادبیات :

درک مطلب معنی لغت غلط املایی تاریخ ادبیات زبان و نگارش دستور آرایه های ادبی

 

معارف اسلامی :

 

جهان بینی بحث امکان و وجوب حرکت جوهری برهان نظم

راه فطرت صفات خدا عدل الهی فصل جبر و اختیار انگیزه های خدا جویی

 


منابع کاردانی به کارشناسی رشته حسابداری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 9:56
ریاضی و آمار: ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت: صدقیانی--- مهندس ابراهیمی ریاضی پیش دانشگاهی و پایه برای رشته های علوم انسانی : حافظی نسب ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت: حافظی نسب--- مهندس جوادی آمار و کاربرد آن در مدیریت: صدقیانی ---- ابراهیمی تستهای آمار ۱و ۲ جلد قهوه ای : فرخ امینی اصول حسابداری: استانداردهای حسابداری نشریه ۱۶۰ سازمان حسابرسی حسابداری اموال ماشین آلات و تجهیزات: سازمان حسابرسی حسابداری میانه ۱: ید الله تاری وردی تست حسابداری میانه یک : نورورش اصول حسابداری ۱و۲ : فرخ امینی حسابداری صنعتی: حسابداری صنعتی ۱و۲: جمشید اسکندری حسابداری صنعتی ۱و۲ رضا درگاهی تست حسابداری صنعتیcpa علی مصدر حسابداری شرکتها: حسابداری شرکتها۱و۲: حسن همتی: انتشارات ترمه آزمون حسابداری( کارشناسی ناپیوسته) : فرخ امینی اصول (۲) حسابداری: تالیف :ایرج نوروش آموزش حسابداری :فرخ امینی حسابداری دولتی: اصول وکاربردحسابداری درسازمانهای دولتی وغیرانتفاعی:داوداقوامی جعفر باباجانی حسابرسی: اصول حسابرسی ج ۱ : جمشید اسکندری و حمید رضا عرفی استانداردهای حسابرسی ج ۱ سازمان حسابرسی استانداردهای حسابرسی نشریه ۱۲۴ سازمان حسابرسی تست aspa: کورش امانی -------- گارو هوانسیانفر اقتصاد: اقتصاد خرد: سالواتوره : ترجمه حسن سبحانی تست طبقه بندی شده: محسن نظری سازمان و مدیریت: اصول و مبانی مدیریت: عبدالله جاسبی سازمان و مدیریت: رضا نجف بیگی
منابع دکترای حسابداری
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 15:23
 

 

منابع دکتری مدیریت رسانه

عنوان دروس
مدیریت
سازمان و رفتار سازمانی
ارتباطات سازمانی
نظریه های ارتباطات و مدیریت رسانه
آمار و روش تحقیق
زبان
ممکن است برخی سال ها عناوین بالا کم و زیاد شود ؛ محتوای امتحان همان است.
دوم : منابع پیشنهادی
1.اصول مدیریت ؛ 2 جلد ؛ کونتز ؛ ترجمه دکتر فرهنگی و . . . ؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی
2. رفتار سازمانی ؛ رابینز ؛ پارساییان ، اعرابی ؛ دفتر پژوهش های فرهنگی
3. مبانی سازمان و مدیریت ؛ علی رضائیان ؛ سمت
4. مدیریت رفتار سازمانی ؛ علی رضائیان ؛ سمت
5. سازمان ؛ ریچارد هال ؛ رابینز ؛ پارساییان ، اعرابی ؛ دفتر پژوهش های فرهنگی
6. رفتار سازمانی ؛ مورهد /گریفن ؛ الوانی / معمارزاده
7. مدیریت عمومی ؛ الوانی ؛ مروارید
8. وسائل ارتباط جمعی ؛ معتمد نژاد ؛ دانشگاه علامه
9. روزنامه نگاری ؛ معتمد نژاد ؛ نشر سپهر
10. روزنامه نگاری نوین ؛ بدیعی / قندی ؛ دانشگاه علامه
11. خبر ؛ شکرخواه ؛ مرکز تحقیقات رسانه
12. ارتباطات انسانی ؛ فرهنگی ؛ رسا
13. کاربرد نظریه های ارتباطات ؛ ویندال ؛ دهقان ؛ مرکز تحقیقات رسانه
14. روش های تحقیق در علوم اجتماعی ؛ 3 جلد ؛ ساروخانی ؛ پژوهشگاه علوم انسانی
15. زبان دو بخش دارد : عمومی و تخصصی ؛ منبع بسیار مختصر و مفید برای تخصصی فهرست واژگان آخر منبع ردیف 10 بالا است. کتاب واژه نامه ارتباطات دکتر شکرخواه ؛ انتشارات سروش نیز مفید است  منبع: http://aoabtahi.blogspot.com


منابع دکترای گرایشهای مختلف
نوشته شده توسط مرتضی در ساعت 15:8

1. منابع دکتری  گرايش هاي مختلف مدیریت

1.تئوریهای سازمان و مدیریت

حدوداً 70% سوالات تئوریهای سازمان و مدیریت از تئوری های پیشرفته و 30% از اصول و مبانی مدیریت می باشد. ذیلاً منابع ذیل جهت مطالعه تئوریهای سازمان و مدیریت ذکر می گردند:

1-1- سازمانها، سیستم های عقلایی، طبیعی و باز

Organizations: Rational, Natural, and open systems

W. Richard Scott

پاورپوینت این کتاب در اینترنت موجود است. و نسخه ی قدیمی آن توسط دکتر میرزایی اهرنجانی ترجمه شده است.

1-2-

Organization theory

Modern, symbolic, and postmodern perspectives

Mary Jo Hatch Oxford university press

کتاب تئوری سازمان: مدرن، نمادین تفسیری و پست مدرن در سال 1385 توسط آقای دکتر دانایی فرد ترجمه شده است و بوسیله انتشارات افکار به چاپ رسیده است. عمدتا کتاب تئوری خانم هچ منبع دانشگاه تربیت مدرس، بهشتی ، تهران و پردیس قم است.

1-3- تئوری و طراحی سازمان (جلد اول و دوم) ، مولف: ریچارد ال دفت(1998)، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

Organization Theory & Design, Richard L. Daft

کتاب های فوق عمدتاً منبع دانشگاه علامه بوده اما بعنوان منبع سایر دانشگاهها نیز از آن استفاده می کنند.

1-4- تئوری سازمان(ساختار، طراحی، کاربردها)

تالیف: استیفن رابینز

ترجمه: دکتر الوانی، دکتر حسن دانایی فرد

بیشتر منابع اصفهان و پردیس قم است.

1-5- تئوری سازمان

مولف ریچارد هال، ترجمه: دکتر پارسائیان

1-6- نظریه های کلان جامعه شناختی و تجزیه و تحلیل سازمان

مولفان، بارل و مورگان

ترجمه : محمدتقی نوروزی ، انتشارات سمت

1-7- نظریه های سازمان و مدیریت از نوین گرایی تا پسا نوین گرایی

تالیف: دکتر حسین رحمان سرشت

ناشر: موسسه فرهنگی انتشاراتی فن و هنر

1-8- مبانی فلسفی تئوریهای سازمان

مولف: دکتر میرزایی اهرنجانی، انتشارات سمت

1-9- استعاره های سازمان

مولف: مورگان، مترجم: دکتر مشبکی

1-10- اصول و مبانی مدیریت

دکتر: علی رضائیان، انتشارات سمت

1-11- اصول و مبانی مدیریت، دکتر سید رضا سیدجوادین

1-12-

Organization Theory, Garret Jones

این کتاب با رویکرد استراتژیک نوشته شده است و برای دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در رشته استراتژیک را دارند مناسب است.

1-13-

The Blackwell companion to organizations, Edited by: Joel Balum, Blackwell publishing 2005

این کتاب مجموعه کاملی است در مورد سازمان، اما بیشتر مناسب مقطع دکتراست.

1-14- اصول و مبانی مدیریت، دکتر جاسبی

1-15- اصول و مبانی مدیریت، گوئل کوهن

1-16- جزوه دکتر مصباح الهدی باقری، در تدریس اصول و مبانی مدیریت

1-17- جزوه دکتر وارث در تدریس تئوریهای سازمان، ریچارد اسکات

1-18- جزوه دکتر رضائیان در تدریس تئوری سازمان، خانم هچ

برای مطالعه بیشتر بعضی از کتابها ذیلاً اشاره می شوند:

19-management, Stephen P. Robbins

20- Management, Richard L. Daft

21- Management, griffin

22- Management Fundamentals, Gary Dessler prentice hall

23-Essentials of management, Harold koontz

24- Management, Krietner & kiniky

1-25- تئوری سازمان: اسطوره ها، 2جلدی، مترجم: دکتر علی پارسائیان

1-26- مقالات معتبر و مشهور در حیطه تئوری سازمان

و...

2. تئوری های مدیریت دولتی و خط مشی گذاری

البته بعضی از کتاب های مطرح شده در فوق همچون کتاب Scott ، Hatch و سایر نویسندگان متناسب با تئوریهای مدیریت دولتی است و تعدادی کتاب نیز ذیلاً معرفی می شوند.

2-1- گفتارهایی در فلسفه تئوریهای سازمان دولتی (1380)

تالیف: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد- انتشارات صفار

2-2- تئوریهای سازمان دولتی

مولف: رابرت بی دنهارت ترجمه: دکتر سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد

2-3- مدیریت دولتی نوین

مولف: آون هیوز ترجمه: دکتر الوانی، دکتر شورینی، دکتر معمار زاده- انتشارات مروارید

2-4-تصمیم گیری و تعیین خط مشی دولتی

مولفان: دکتر الوانی و شریف زاده

2-6- خط مشی گذاری، انتشارات مدیریت دولتی

ترجمه: عباس منوریان

2-7- تئوری نظم در بی نظمی مدیریت

دکتر سیدمهدی الوانی، حسن دانایی فرد، انتشارات صفار

2-8- مدیریت عمومی

دکتر سید مهدی الوانی، انتشارات نشر نی

2-9- مقالات دکتر الوانی، دکتر فقیهی، دکتر وارث، دکتر دانایی فرد، دکتر سرمد، دکتر پورعزت و ...

2-10- نظریات سازمان دکتر مقیمی

3. روش تحقیق

معمولاً ضریب درس روش تحقیق در دوره دکتری نسبت به سایر دروس کمتر است (بجز تربیت مدرس) اما اهمیت آن بیشتر است. در واقع دروس تئوریها، رفتار و دروس تخصصی و زبان را اکثر داوطلبان می نویسند اما آمار، اقتصاد و روش تحقیق با وجود ضریب کم دروس تعیین کننده و سرنوشت ساز محسوب می شوند. بعضی از منابع روش تحقیق ذیلاً بیان می گردد. قابل ذکر است که تمرکز روش تحقیق بیشتر روی کیفی است.

3-1- روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت

ترجمه و تألیف: دکتر دانایی فرد، دکتر الوانی و دکتر آذر، انتشارات صفار

3-2- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت

ترجمه و تالیف: دکتر دانایی فرد، دکتر الوانی و دکتر آذر

3-3- روش تحقیق در علوم انسانی

انتشارات سمت دکتر حافظ نیا

3-4- روش تحقیق، دکتر دلاور

3-5- روش تحقیق در علوم اجتماعی

مولف: ریمون کیوی و لوک وان کامپنهود، مترجم: دکتر عبدالحسین نیک گهر

3-6- روش تحقیق در علوم رفتاری

مولفان: دکتر زهره سرمد، دکتر عباس بازرگان و دکتر الهه حجازی ، موسسه نشر آگه

3-7- روش تحقیق، دکتر غلامرضا خاکی

3-8- روش تحقیق، دکتر عاصمی پور(جزوه دانشگاه امام صادق(ع))

3-9- جزوه دکتر خداداد حسینی

3-10- جزوه آقای گنجعلی

3-11- جزوه آقای لطیفی

3-12- جزوه آقای دکتر باقری

سایر کتابها:

3-13-

Business Research method, cooper

3-14-

Research method, Newman

3-15- مجموعه کتاب های دکتر اعرابی (روش تحقیق کیفی، کمی، موردی و ...)

4. آمار

4-1- آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)

دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت

4-2- آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد دوم، تحلیل آماری)

دکتر عادل آذر و دکتر منصور مومنی، انتشارات سمت

4-3- تشریح مسائل آمار و کاربرد آن در مدیریت(جلد اول و دوم)

دکتر عادل آذر، دکتر مومنی و اسلام فاخر

4-4- آمار و کاربرد آن در مدیریت (جلد اول)

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

4-5- آمار و کاربرد آن در مدیریت (آمار پیشرفته)

دکتر جمشید صالحی صدقیانی

4-6- جزوه دکتر عادل آذر در دانشگاه امام صادق (ع)

جهت مطالعه مطالب جدید که در کتاب نیامده است.

4-7-

Basic Business statistics, Bernson

5. مدیریت رفتار سازمانی

5-1- مبانی رفتار سازمانی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-2- انتظار عدالت و عدالت در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-3- مدیریت رفتارهای سیاسی در سازمان، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-4- مدیریت تعارض و مذاکره، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-5- تعامل انسان و سیستم اطلاعاتی، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-6- مدیریت فشار روانی ، دکتر علی رضائیان، انتشارات سمت

5-7- رفتار سازمانی، مولف: کریتنرو کینیکی، مترجمان: دکتر فرهنگی

5-8- مبانی رفتار سازمانی، دکتر سید رضا سید جوادین

5-9- تئوریهای رفتار سازمانی ، علی اکبر افجه ای

5-10- مبانی رفتار سازمان، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان

5-11- رفتار سازمانی (فرد) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

5-12- رفتار سازمانی (گروه) ، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارساییان

5-13- رفتار سازمانی (سازمان)، مولف: استیفن پی رابینز، مترجمان: دکتر اعرابی و دکتر پارسائیان

کتاب های انگلیسی و مناسبی در زمنیه رفتار سازمانی وجود دارد که تعدادی از آنها اشاره می شود:

5-14-Behavior in Organizations, Greenberg prentice hall

5-15-Hellriegel, Don&etal, Organizational Behavior, west publishing co

5-16- Organizational Behavior

Robert, Kreintner & Angelo kiniki, McGraw hill

5-17- Organizational Behavior , Robbins Stephen P.

5-18-Managing Organizational Behavior, Schermerhorn, Jr.

6. منابع انسانی

6-1- استراتژی های منابع انسانی، مولف: مایکل آرمسترانگ

مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

6-2- استراتژی های منابع انسانی، مولف: من شولم و پیتر بامبرگر

مترجم: دکتر اعرابی، دفتر پژوهش های فرهنگی

6-3- مدیریت منابع انسانی، دکتر سیدرضا سیدجوادین

6-4- منابع انسانی، دکتر حاج کریمی

6-5- مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، دکتر اسفندیار سعادت

دانشجویانی که قصد ثبت نام در گرایش تخصصی منابع انسانی را دارند لازم است که کتاب های مدیریت بهره وری نیروی انسانی، مدیریت منابع انسانی و حقوق و دستمزد و برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی را مطالعه نمایند.

7. مدیریت استراتژیک (راهبردی)

7-1- مدیریت راهبردی، انتشارات سمت

مولف: پیرس و رابینسون، ترجمه: دکتر حسینی

7-2- مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی

مولف: فرد آر دیوید، مترجم : دکتر اعرابی

7-3- مبانی مدیریت استراتژیک، دفتر پژوهش های فرهنگی

مولف: تامسون و ویلن ، مترجم: دکتر اعرابی

7-4- مدیریت استراتژیک، انتشارات هیئت

مولف: کارون جان، جفری هریسون، مترجم: دکتر بهروز قاسمی

7-5-

Strategic Management: an integrated perspective, Hill & Jones

7-6- جزوات دکتر حاجی پور

8. مدیریت بازاریابی

بازاریابی عمدتاً شامل رفتار مصرف کننده ، اصول و مبانی بازاریابی، بازاریابی صنعتی، بازاریابی خدمات، مدیریت بازاریابی، بازاریابی اینترنتی، بازاریابی جهانی، بازاریابی بین المللی، تحقیقات بازاریابی و استراتژی های بازاریابی (برنامه ریزی بازاریابی) می شود که ذیلاً بعضی از منابع ذکر می گردند:

8-1- ویلیام ویلکی ،  Consumer Behavior

8-2- اصول بازاریابی، مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده، ترجمه دوم: دکتر پارسائیان

8-3- مدیریت بازاریابی، مولف: فیلیپ کاتلر مترجم: دکتر بهمن فروزنده

8-4- کاتلر در مدیریت بازار

8-5- مدیریت بازاریابی، دکتر ونوس، دکتر روستا و دکتر ابراهیمی

8-6- Internet Marketing

8-7- بازاریابی جهانی، مولف: وارن جی کیگان

مترجم: دکتر عبدالحمید ابراهیمی

8-8-بازاریابی بین الملل، مولف: دکتر محمدعلی بابایی

8-9- International Marketing, Philip Cateora McGraw-Hill

8-10- تحقیقات بازاریابی، انتشارات سمت

مولف: دکتر ونوس، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی

8-11- برنامه ریزی بازاریابی، علی اکبر اسلام

موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

8-12- بازاریابی جهانی، مولف: اچ اختر، مترجم: دکتر اسماعیلی

8-13- مجموعه مقالات اساتید بزرگوار، دکتر روستا، دکتر ابراهیمی و دکتر ونوس و...

8-14- جزوه بازاریابی دکتر باقری

8-15- جزوه بازاریابی بین المللی دکتر باقری

8-16- استراتژی های بازاریابی، انتشارات : دفتر پژوهش های فرهنگی

اورویل سی . واکر، هارپر دابلیو بوید، ترجمه: دکتر سید محمد اعرابی و داود ایزدی

منبع:http://www.baniasad.ir

 

منابع دکتری رشته مدیریت دولتی دانشگاه آزاد

1- رفتار سازمانی جلد 1و2و3 رابینز – رفتار سازمانی گریفین

2- مدیریت منابع انسانی استراتژیک با رویکرد جهانی آن  ناصر میرسپاسی انتشارات میر

3- مدیریت و سازمان نجف بیگی انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی

4- تئوری سازمانهای دولتی رابرت دنهارت ترجمه الوانی ،دانایی فرد نشر صفار

5- مدیریت دولتی نوین اوون هیوز

6-تئوری های سازمان مدیریت رحمان سرشت جلد 1و2

7-اداره امور تطبیقی فرل هدل ترجمه الوانی و معمار زاده نشر اندیشه های گوهربار

8-خط و مشی گذاری الوانی و فتاح شریف زاده

9- تصمیم گیری الوانی

10- فرهنگ جامع مدیریت الوانی ،دانایی فر نشر صفار

11- روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت ، رویکردی جامع ترجمه عادل آذر ، دانایی فر ، الوانی

12- روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت ، رویکردی جامع ترجمه عادل آذر ، دانایی فر ، الوانی

-13مدیریت منابع انسانی ، سعادت

14- تئوری و طراحی سازمان 1و 2 ال دفت

 

 عاشقانه قالب وبلاگ

قالب بلاگفا

قالب وبلاگ

purchase vpn

بازی اندروید